Στοιχεία Επικοινωνίας
Επωνυμία
Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική Α.Ε.
Διεύθυνση
Φίλωνος 107-109, 18535 Πειραιάς
Τηλέφωνο
+30 210 4287 920
Φαξ
+30 210 4287 922
email
enakp@enakp.gr